STIFTELSEN

Selbstverständnis

Nolde

STIFTELSEN Seebüll

Ada und Emil Nolde

Nolde

Emil Nolde overvejede allerede tidligt at finde et fast opholdssted til sine værker: „en selvstændig, fri stiftelse“, som skulle være tilgængelig for offentligheden.
I fællesskab med sin kone Ada oprettede Emil Nolde i 1946 stiftelsen „Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde“. I forordet skriver Nolde:
„Alle europæiske byer og storbyer har deres museer fyldt med tusinder og atter tusinder af kunstværker fra ældre og nyere tid. Det er for mange mennesker en stor skønhed, men har også den ulempe, at der tilbydes alt for meget, og mange gribes af overtræthed. Det har alle museumsbesøgende oplevet. I modsætning hertil skal den søgende, åndelige vandrer fra alle lande i vores lille landejendom i den landlige, enkle natur – billedligt talt –finde et særligt sted, hvor der gives ham lidt lykke og kunstnerisk-åndelig vederkvægelse.“

Nolde Stiftung Seebüll har til opgave at forvalte Emil Noldes omfangsrige arv i Seebüll i kunstnerens ånd, at bevare hans værk for eftertiden og at formidle kendskabet til det verden over.

Takket være den rige samling af oliemalerier, akvareller, „umalede billeder“, tegninger, grafiske arbejder og kunsthåndværk er det muligt for Stiftelsen hvert år at vise nye, skiftende udstillinger. Desuden arrangerer Stiftelsen større udstillinger i samarbejde med betydende museer i ind- og udland og stiller kunstværker til rådighed som udlån til forskellige udstillinger.


Den 12. juni 2016 har Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde eksisteret i 60 år.

Med over 60.000 besøgende om året kan den private stiftelse, som ligger ved den dansk-tyske grænse, se tilbage på 60 års succesrig virksomhed: Over 4,2 mio. gæster har til dato besøgt museets årligt skiftende udstillinger for at opleve det „Gesamtkunstwerk“, som blev skabt af Ada og Emil Nolde. Stiftelsen støtter og arrangerer betydende udstillinger over hele verden og har udgivet en lang række publikationer om Emil Noldes liv og værk.

Men i fortiden skete der også fejlvurderinger. Mytedannelser blev fremmet, uden at uoverensstemmelserne i forhold til Emil Noldes selvbiografi blev påvist i tilstrækkelig grad.
Det har længe være kendt, at Emil Nolde i 1934 som dansk statsborger var medlem af Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig. Men det er nyt, at Emil Nolde, skønt han fra 1937 var bandlyst som „entartet“ (degenereret) kunstner og i 1941 fik forbud mod at male, fortsatte med at være tilhænger af nazisternes regime frem til Det Tredje Riges sammenbrud. Det dokumenterer de første resultater af et historisk studie af Emil Noldes forbindelse til nazismen, et projekt som Nolde-stiftelsen støtter. I studiet henvises der også til det utilstrækkelige opklaringsarbejde fra stiftelsens side i de forløbne årtier. Først i 2013 begyndte tilsynsrådet og den dengang nye direktør, dr. Christian Ring, at åbne arkiverne i Seebüll.
Stiftelsen ser sig forpligtet til at oplyse om fortidens fejlvurderinger af personen Emil Nolde som en del af den tyske efterkrigsfortrængning. Desuden skal nye erkendelser og konklusioner indgå i den videnskabelige bearbejdelse af det omfangsrige værk af en af de nok mest kendte tyske ekspressionister.
Stiftelsen vil gøre alt for at fremstille personen Emil Nolde så autentisk og nuanceret som muligt og for at præsentere hans omfangsrige produktion på oplysende og tidssvarende måde.


Bestyrelse:

  • Dr. Hans-Joachim Throl (formand)
  • Fritz von Beyme (stedfortræder formand)
  • Anne Blond
  • Dr. Bettina Kaufmann
  • Landrat Florian Lorenzen
  • Dr. Ulrich Luckhardt
  • Thomas Menke
  • Dr. Anke-Nordemann-Schiffel
  • Dr. Christian Ring
  • Michael Rohbeck
Nolde
Nolde