Modernisering

Det historiske Noldehus

Nolde

Modernisering og teknisk forbedring af det historiske beboelses- og atelierhus Seebüll 2020/2021

 

Nolde

Beboelses- og atelierhuset Seebüll, som Emil Nolde selv har tegnet, er et af ”det modernes” fremragende kunstnerhuse. I Ada og Emil Noldes søgen efter uberørt natur stødte de i 1926 på værftet Seebüll. I 1927 begynder Nolde at bygge atelieret. Derefter bygges beboelseshuset, som gennem en garage er forbundet med atelieret. Samtidig anlægger Nolde haven. Sidste trin er udvidelsen af atelieret med billedsalen. For Nolde er det „opfyldelsen af et livsønske“.
Ada og Emil Nolde bestemmer i deres testamente, at dette totalkunstværk efter deres død skal gøres tilgængeligt for offentligheden. I den forbindelse bliver der i 1956 gennemført talrige ombygningsarbejder. Huset Seebüll har som museum i mere end seks årtier taget imod over fire millioner gæster. Det kan mærkes på bygningen, at den ikke er konstrueret til så stor en tilstrømning af besøgende. Som historisk hus har den brug for en grundlæggende og varsom sanering under hensyntagen til en passende tilgængelighed.
Det gælder om at videreudvikle totalkunstværket Seebüll på tidssvarende måde og i overensstemmelse med Noldes ønske om husets funktion som museum. Husets særlige atmosfære, den private stemning og et intimt møde med Emil Noldes Kunst og personlige omgivelser vil blive bevaret og beskyttet.

ARKITEKTUR
Efter rådføring med uafhængige eksperter valgte Nolde Stiftung Seebülls tilsynsråd i slutningen af 2018 tegnestuen Kirsch Bremer artandarchitecture fra Hamburg (i udkastfasen sammen med Elke Seipp Architektur). Det arkitektoniske og indretningsarkitektoniske koncept overbeviser gennem såvel respekt for det bestående som nye impulser.
Udgangspunktet er ønsket om at synliggøre og håndgribeliggøre Ada og Emil Noldes oprindelige udkast og ideer til beboelses- og atelierhuset. Den af Nolde i 1927 skitserede vejføring gennem haven fører op på værftet til ankomstområdet på østsiden. Vejen forbinder haven med dette centrale mellemrum og understreger den for Ada og Emil Nolde væsentlige ligeværdighed mellem indre rum og ydre rum og den nære forbindelse mellem huset og haven. Den tredelte opbygning med atelier, garage og boligområde, som Nolde planlagde i harmoni med den nordfrisiske byggekultur, bliver genskabt. Det toetages tilbagespring i østfacaden bliver rekonstrueret, og der laves en ny indgang til museet. Den stort anlagte forstue giver god mulighed for at opleve beboelsesfløjens geometri med værelserne, der er anlagt under hensyntagen til solens stilling på himlen. Efterhånden som restaureringen skrider frem, bliver der udviklet et moderne udstillingskoncept med en klar guide til de besøgende gennem de komplekse rumstrukturer.

KULTURBEVARING
Kirsch Bremers kulturbevarende holdning kommer til udtryk i intentionen om at give atelieret og boligen den samme atmosfære, som de havde, mens Ada og Emil Nolde levede. Så vidt det er foreneligt med funktionen som udstillingsbygning, vil forholdene blive genskabt, som de var, da bygningen blev bygget. Bygningen bliver ført tilbage til sine oprindelige proportioner. Cisternens silhuet og de to skorstene bliver rekonstrueret. Noldes farvekoncept for beboelsesfløjen bliver gennemført i overensstemmelse med udgaven fra 1937. På samme måde som beboelsesrummenes funktionelle geometri, tydeliggør det Noldes beundring for det arkitektoniske sprog i stilretningen „Neues Bauen“. De rumlige proportioner og lysforholdene i Noldes atelier bliver genskabt, som de var oprindeligt. Billedsalen har bevaret sin historiske autenticitet og beholder sin nuværende form og funktion.
Helt i Ada og Emil Noldes ånd vil den „søgende, åndelige vandrer fra alle lande“ også i fremtiden finde „lidt lykke og kunstnerisk-åndelig vederkvægelse“ i Seebüll, i haven og i Nordfrislands enestående landskab.

Nolde
Nolde