Databeskyttelse

Med de nedenstående oplysninger informerer vi dig om detaljerne i forbindelse med behandling af personoplysninger ved brug af internetpræsentationen på www.nolde-stiftung.de samt om dine rettigheder i denne forbindelse.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige for databehandlingen i sammenhæng med brugen af vores internettilbud er

Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde
25927 Seebüll/Neukirchen
Tyskland
Telefonnummer: +49 4664 98393-0
E-mail: info@nolde-stiftung.de

Du kan finde yderligere kontaktinformationer på siden Kolofon. Den virksomhedsmæssige databeskyttelsesrådgiver er:
Hr. Bülent Kremser

Telefon: +49 4664 98393-19
E-mail: datenschutz@nolde-stiftung.de

2. Begrebsdefinitioner

Personoplysninger er samtlige informationer, der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”registreret”). En fysisk person anses som identificerbar, når vedkommende kan identificeres direkte eller indirekte, især ved at knytte vedkommende sammen med et identitetsmærke som et navn, et kendingsnummer, med adresseoplysninger, et online identitetsmærke eller til et eller flere særlige karakteristika, der er udtryk for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt på en besøgendes enhed (fx pc, smartphone, tablet-pc), når vedkommende besøger en webside. De kan indeholde forskellige informationer om den benyttede enhed og brugsadfærden og sendes tilbage til den webserver, der har lagt cookien, når der oprettes forbindelse igen, for at kunne genkende brugeren og vedkommendes indstillinger.

Databeskyttelsesforordningen, GDPR, er den korte betegnelse for EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

3. Automatisk indsamlede oplysninger hos os ved benyttelse af internetpræsentationen

IP-adresse og logfiler

a) Forklaring og formålet med behandlingen:

Hver gang vores webside besøges, behandler vi automatisk følgende informationer:
• din computers samt andre enheders (fx tablet-pc’ers eller smartphones’) IP-adresse og forespørgslen fra din browser
• den overførte datamængde, browsertypen og browserversionen, skærmopløsningen og det benyttede styresystem.

IP-adressen samt informationerne om din internetbrowsers forespørgsel/forespørgsler er teknisk nødvendige for at kunne indlæse og benytte internetsiden; uden forarbejdning af disse oplysninger kan man ikke få adgang til internetsiderne, og internetsiderne kan ikke vises. Når IP-adressen ikke længere er teknisk nødvendig for at kunne indlæse/benytte internettilbuddet, behandles den anonymiseret med en forkortelse eller slettes.
De ovenfor nævnte oplysninger behandles derudover af os til følgende formål:
• for at sikre problemfri oprettelse af forbindelsen til websiden,
• for at sikre en komfortabel brug af vores webside,
• til at analysere systemsikkerheden og -stabiliteten samt
• til yderligere administrative formål.

Informationerne om den datamængde, der overføres, om browsertypen og browserversionen, skærmopløsningen og det benyttede styresystem indsamles og behandles for at kunne optimere visningen af indholdet, for at kunne fastslå udnyttelsen af systemet og for fremover at kunne foretage tilpasninger og forbedringer i internetpræsentationen, evt. på basis af statistiske analyser.
Oplysningerne slettes, lige så snart der ikke længere er brug for dem til at opnå formålet med indsamlingen af dem. I tilfælde af indsamling af oplysninger til at kunne offentliggøre webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet. Logfiler slettes eller anonymiseres senest efter syv dage, så de ikke længere kan knyttes sammen med den client, der har indlæst siden.

b) Retsgrundlag:
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 1. punktum lit. f. Den legitime interesse i behandling af oplysningerne er, at gøre det teknisk muligt at indlæse internetpræsentationen, at muliggøre en optimering af indholdet for brugeren og fremover at foretage yderligere forbedringer/optimering af internettilbuddet.

c) Ret til indsigelse:
I forbindelse med databehandling på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt. lit. f har du ret til at gøre indsigelse, med forbehold af yderligere rettigheder. Se også nedenfor (punkt 6 ”De registreredes rettigheder”)

Brug af cookies på vores server

a) Forklaring og formålet med behandlingen:

På vores internetsider bruges der cookies, der lægges af vores webserver (forklaring se ovenfor), hvilket du som minimum gøres opmærksom på med et banner, der indsættes, første gang du indlæser vores internetside.

De cookies, der benyttes af vores server, er såkaldte session-cookies, der har til formål at kunne genkende flere samhørende forespørgsler fra den samme bruger og tildele dem til den samme session. De slettes automatisk, lige så snart den pågældende session er afsluttet.

b) Forhindring af opbevaring af cookies:
Ved at foretage de passende ændringer af browserindstillingerne kan det forhindres, at der opbevares cookies; derudover kan du slette de opbevarede cookies via din browser. Det kan under visse forhold medføre, at bestemte funktioner på den indlæste webside slet ikke kan bruges, eller ikke kan bruges på en komfortabel måde.

c) Retsgrundlag:
Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt. lit. f. Den legitime interesse i behandlingen er at muliggøre og optimere brugen af internetpræsentationen og dennes funktioner.

d) Ret til indsigelse:
I forbindelse med databehandling på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt. lit. f har du ret til at gøre indsigelse, med forbehold af yderligere rettigheder. Se også nedenfor (punkt 6 ”De registreredes rettigheder”)

Google Analytics

a) Forklaring og formålet med behandlingen:

På vores internetside bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (”Google”). På grundlag af en aftale om databehandling indgået med os indsamler Google bestemte bruger- og anvendelsesinformationer, som sammenfattes i pseudonymiserede benyttelsesprofiler og opbevares i cookies (se ovenfor). Dette omfatter fx informationer om den benyttede browsertype/-version, det benyttede styresystem, skærmopløsningen, reference-url’en (den foregående besøgte side), den anonymiserede IP-adresse på den computer der logges på med, klokkeslæt for serverforespørgslen, de downloadede filer, de sete videoer, de reklamebannere, der er blevet klikket på, aktiverede bestillinger, klikforløb, hyppigheden af sideindlæsninger, ind- og udstigningssider, hvor længe man bliver på de enkelte sider osv. Dette sker med det formål at kunne foretage en statistisk analyse med henblik på fremtidig optimering af websidens udformning og dens indhold.

Disse informationer overføres til en af Googles servere, der ligeledes befinder sig i USA, hvor de opbevares. Google har forpligtet sig til at overholde Privacy-Shield-aftalen, der er indgået mellem EU og USA, og som er blevet offentliggjort af det amerikanske handelsministerium, og gælder for indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger fra EU’s medlemsstater. Certifikatet kan læses på www.privacyshield.gov.
Vi har aktiveret et IP-anonymiseringsværktøj, hvilket har til følge, at din IP-adresse principielt afkortes af Google Analytics og dermed overføres anonymiseret af Google inden for EU’s medlemsstater og i andre stater, der har undertegnet EØS-aftalen. Google er som databehandler iht. Databeskyttelsesforordningens art. 28 modtager af oplysningerne.

De indsamlede informationer indsamles for at kunne foretage en statistisk analyse af vores internetpræsentation i aggregeret form, for at kunne udarbejde rapporter om websideaktiviteterne og brugernes adfærd på vores webside og for at udføre yderligere tjenester for os, der er forbundet med websiden og brugen af den, fx om virkningen af online markedsføringskampagner. Dette tjener det formål at udforme vores internetpræsentation behovsorienteret og løbende optimere den. Den IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, knyttes ikke sammen med andre oplysninger fra Google.
Den maksimale opbevaringsperiode for de oplysninger, der indsamles via Google Analytics, har vi valgt at begrænse til 14 måneder. Når denne frist udløber, slettes dataene automatisk.

b) Forhindring af lagring af cookies:
Ved at foretage de passende ændringer af browserindstillingerne kan det forhindres, at der lagres cookies; derudover kan du slette de lagrede cookies via din browser. Det kan under visse forhold medføre, at bestemte funktioner på den indlæste webside slet ikke kan bruges, eller ikke kan bruges på en komfortabel måde.

Desuden kan du

• forhindre, at de oplysninger, der genereres af cookien, og som har relation til din brug af websiden, registreres og overføres til Google, samt at de behandles af Google ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på det følgende link

• også ved hjælp af en opt-out forhindre, at dine personoplysninger indsamles af Google Analytics ved at klikke på følgende link: Google Analytics deaktivieren. Dette medfører, at der gemmes en opt-out-cookie, der forhindrer, at dine oplysninger fremover registreres af Google Analytics, når du besøger denne webside.

c) Yderligere informationer om Google Analytics:
Du kan finde yderligere informationer om betingelserne for benyttelse og databeskyttelse på de følgende links:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/

d) Retsgrundlag:
Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt., lit. f. Den legitime interesse i behandlingen er at analysere anvendelsesdata for på dette grundlag at kunne identificere fejl, afhjælpe dem og foretage optimeringer med hensyn til udformning af websiderne samt at måle og optimere marketing-tiltag.

e) Ret til indsigelse:
I forbindelse med databehandling på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt. lit. f har du ret til at gøre indsigelse, med forbehold af yderligere rettigheder. Se også nedenfor (punkt 6 ”De registreredes rettigheder”)

4. Nolde-nyhedsbrev

a) Forklaring og formålet med behandlingen:
Der er mulighed for at abonnere på et nyhedsbrev via vores internetpræsentation. Det indeholder interessante nyheder om Noldestiftelsens aktiviteter i Seebüll. Tilmelding til modtagelse af nyhedsbrevet kræver, at man afgiver et særskilt samtykke og samtidig oplyser sin e-mail-adresse, der udelukkende opbevares og behandles med det formål at fremsende nyhedsbrevet til adressen.

Fremsendelse af nyhedsbreve inklusive forvaltning af modtagerne sker med inddragelse af den tekniske serviceudbyder rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland (www.rapidmail.de), som de personoplysninger, der fremsendes med tilmeldingen til nyhedsbrevet, overføres til på grundlag af en databehandleraftale indgået mellem os og rapidmail GmbH.

b) Samtykke
Nyhedsbrevene fremsendes til den e-mail-adresse, du har oplyst på grundlag af dit forudgående samtykke. Det samtykke, som du har afgivet ved tilmelding til nyhedsbrevet, har følgende indhold:

Jeg har taget oplysningerne vedrørende databeskyttelse til efterretning og er indtil en tilbagekaldelse indforstået med, at Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde regelmæssigt sender Nolde-nyhedsbrevet til den e-mail-adresse, jeg har oplyst, som beskrevet i oplysningerne vedrørende databeskyttelse (punkt 4).

Det nødvendige samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet afgives frivilligt og kan når som helst tilbagekaldes med fremadvirkende kraft med en enkel besked til os (fx via e-mail til datenschutz@nolde-stiftung.de). Desuden er der i slutningen af hvert nyhedsbrev et link, via hvilket du kan melde dig fra e-mail-modtagerlisten og dermed også tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket påvirker ikke retmæssigheden af den behandling, der sker på grundlag af samtykket inden tilbagekaldelsen. Det er ikke muligt at modtage nyhedsbrevet uden at have afgivet samtykke.

c) Retsgrundlag:
Retsgrundlaget for denne databehandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, 1. pkt. lit. a.

5. Modtagere af personoplysninger

I sammenhæng med offentliggørelsen af vores internetpræsentation og netbutikken samt inden for rammerne af den kontraktsmæssige afvikling af de bestillinger, der afgives via vores netbutik, kan det – altid strengt formålsbestemt – forekomme, at personoplysninger gøres tilgængelige for tredjeparter, herunder også databehandlere iht. Databeskyttelsesforordningens art. 28, navnlig fra følgende kategorier: IT-serviceydere (servicering af vores hardware og software), webudviklere/systemadministratorer (servicering/administration af vores webpræsentation), websideanalyse (Google, se ovenfor) og forvaltning af nyhedsbreve (rapidmail, se ovenfor).

6. De registreredes rettigheder

a) Du har ret til at forlange en bekræftelse fra os om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, har du ret til information om disse personoplysninger i det lovmæssige omfang (Databeskyttelsesforordningens art. 15 smh.m. § 34 i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, den tyske databeskyttelseslov). Dette gælder ikke, hvis

• oplysningerne kun opbevares, fordi de ikke må slettes på grund af lovmæssige eller vedtægtsmæssige opbevaringsforskrifter, eller
• udelukkende tjener formål vedrørende datasikring eller databeskyttelseskontrol

og information om sådanne oplysninger ville kræve en uforholdsmæssigt stor indsats, samt hvis en behandling til andre formål med dertil egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er udelukket.

b) Desuden har du ret til at kræve, at ukorrekte personoplysninger om dig bliver berigtiget og i påkommende tilfælde – under hensyntagen til formålene med behandlingen – ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring (Databeskyttelsesforordningens artikel 16). I de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 17 stk. 1 lit. a til f, har du desuden ret til at få slettet personoplysninger, såfremt der ikke er tale om en undtagelse i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 17 stk. 3, samt i de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 18 stk. 1, ret til begrænsning af behandlingen. I de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 20 stk. 1 er der desuden ret til dataportabilitet.

c) Du har ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod Databeskyttelsesforordningen.

d) Ret til indsigelse ved behandling på grundlag af din legitime interesse

I det omfang databehandlingen sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f (”legitim interesse”), har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis du gør brug af din ret til at gøre indsigelse, kan det medføre, at hele vores internettilbud eller enkelte tjenester eller funktioner kun kan benyttes i begrænset omfang eller slet ikke kan benyttes af dig længere.

7. Ændringer af disse oplysningere

Disse databeskyttelsesoplysninger kan i fremtiden blive ændret for at blive tilpasset til ændrede forhold, herunder især for at blive tilpasset til ændringer i lovbestemmelser, i myndighedernes praksis eller i retspraksis.

Version: 17.05.2018

——————————————————————–

Databeskyttelsesoplysninger om videoovervågning

Hjertelig velkommen til Seebüll! Vi glæder os over dit besøg. For at gøre dit og de andre besøgendes ophold så sikkert som muligt samt for at beskytte vores indretning og de udstillede genstande er der placeret videokameraer både indendørs og udendørs på vores areal. Med nedenstående oplysninger informerer vi dig om detaljerne i forbindelse med den videoovervågning, vi gennemfører.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige for databehandlingen i sammenhæng med brugen af vores internettilbud er

Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, 25927 Seebüll/Neukirchen
Tyskland
Tlf.: +49 4664 98393-0, E-Mail: info@nolde-stiftung.de

Den virksomhedsmæssige databeskyttelsesrådgiverer hr. Bülent Kremser, telefon: +49 4664 98393-19,
E-mail: datenschutz@nolde-stiftung.de.

2. Omfanget af videoovervågningen; opbevaring og opbevaringsperiode

Der foretages videoovervågning

• indendørs i udstillingslokalerne i Nolde-huset
• udendørs: i Nolde-haven
• udendørs: på den private tilkørselsvej

Kameraerne, der er rettet mod den private tilkørselsvej, registrerer køretøjer, der kører ind på arealet inklusive køretøjernes indregistreringsnummer. Videosignalerne opbevares digitalt med de nedenfor nævnte frister for sletning:

område – frister
Hus – 3 dage
Have – 3 dage
Indkørsel – 3 dage

3. Formålet med og retsgrundlaget for videoovervågningen

Videoovervågningen foretages med følgende formål:

• For at kunne genkende og afværge farer med henblik på tyveri, vandalisme/beskadigelse af stiftelsens samt af de besøgendes ejendom herunder også bevissikring (retsforfølgning) i denne sammenhæng
• For at kunne genkende og afværge farer med henblik på farer for de besøgendes og vores medarbejderes liv, helbred og frihed eller farer for andre personer, der opholder sig hos os samt bevissikring (retsforfølgning) i denne sammenhæng.

Retsgrundlaget for dette er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. Den legitime interesse er beskyttelsen af ejendom samt liv, helbred og legeme. Videoovervågningen er en velegnet foranstaltning til de anførte formål og kan ikke erstattes af nogen andre foranstaltninger, der er lige så velegnede og effektive. Der findes ingen holdepunkter for, at de registreredes beskyttelsesværdige interesser går forud herfor. Videoovervågningen foretages på privat grund af høj kulturel værdi og er en beskyttelsesforanstaltning, som registrerede kender fra museer og udstillinger. Derudover sker der sædvanligvis ingen identificering af de registrerede personer, kun hvis og i tilfælde af, at en af de ovennævnte farer realiseres.

Der er ret til indsigelse i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 21 (se nedenfor).

4. Modtagere af personoplysninger

Vores videoovervågningssystemer realiseres teknisk af tekniske serviceydere, som vi har indgået strengt formålsbestemte databehandleraftaler med. Som databehandler gælder disse tekniske serviceydere som modtagere af personoplysninger.

5. De registreredes rettigheder

a) Du har ret til at forlange en bekræftelse fra os om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, har du ret til information om disse personoplysninger i det lovmæssige omfang (Databeskyttelsesforordningens art. 15 smh.m. § 34 i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, den tyske databeskyttelseslov). Dette gælder ikke, hvis

• oplysningerne kun opbevares, fordi de ikke må slettes på grund af lovmæssige eller vedtægtsmæssige opbevaringsforskrifter, eller
• udelukkende tjener formål vedrørende datasikring eller databeskyttelseskontrol

og information om sådanne oplysninger ville kræve en uforholdsmæssigt stor indsats, samt hvis en behandling til andre formål med dertil egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er udelukket.

b) Desuden har du ret til at kræve, at ukorrekte personoplysninger om dig bliver berigtiget og i påkommende tilfælde – under hensyntagen til formålene med behandlingen – ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring (Databeskyttelsesforordningens artikel 16). I de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 17 stk. 1 lit. a til f, har du desuden ret til at få slettet personoplysninger, såfremt der ikke er tale om en undtagelse i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 17 stk. 3, samt i de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 18 stk. 1, ret til begrænsning af behandlingen. I de tilfælde, der nævnes i Databeskyttelsesforordningens artikel 20 stk. 1 er der desuden ret til dataportabilitet.

c) Du har ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod Databeskyttelsesforordningen.

d) I det omfang databehandlingen sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f (”legitim interesse”), har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation.

6. Ændringer af disse oplysninger

Disse databeskyttelsesoplysninger kan i fremtiden blive ændret for at blive tilpasset til ændrede forhold, herunder især for at blive tilpasset til ændringer i lovbestemmelser, i myndighedernes praksis eller i retspraksis.

Nolde

Databeskyttelse

Nolde