Billedsal

Billedsal

Nolde

Billedsal

 
 
 
 
 
 
Bildersaal_Nolde

Nolde
Bildersaal_Nolde

I 1937 fik Emil Nolde bygget den seks meter lange og syv meter brede billedsal på som en overetage til atelieret. Dermed opfyldte han, som han selv siger det, „et af mine livsønsker“. Her modtog han, omgivet af sine værker, venner og gæster og præsenterede dem for sine nyeste og bedste malerier. Intet andet sted kommer man så tæt på Emil Noldes måde at anskue tingene på som i billedsalen. I dag er den centrum for den årligt skiftende udstilling, der hvert år præsenterer 32 nye malerier. Alle billederne er indrammet i strenge mørke rammer og opstillet i to rækker. Ved første øjekast kan det måske irritere, men den usædvanligt tætte ophængning stemmer overens med Noldes eget ønske: „Som maler var det mig magtpåliggende med størst mulig virkning at modarbejde den alt for sarte æstetik, især den tynde og sirlige japanske smag – kun et billede på en væg.“ Nolde Stiftung Seebüll føler sig derfor forpligtet til i billedsalen at følge hans personlige værkpræsentation og vise hans oliemalerier i ophængningen i to rækker.

Nolde
Nolde